حشره کش تجاری

پیشرو چین است 43 وات حشرات تجاری داخلی، قاتل مگس نور آبی برقی T8، پشه کش نور UV الکتریکی RoHS بازار محصول